RÈM CẦU VỒNG MÀNH CẦU VỒNG WILD BASIC-WBS (EVR)

SPECIFICATIONS  
Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.28 mm
Weight 113 g/sqm
Repeat Solid 10 cm
  Sheer 7 cm
Dimout Grade 3
Antibacterial  
Origin Korea
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.28 mm
Trọng lượng 113 g/m2
Độ lặp Vải 10 cm
  Sheer 7 cm
Cản sáng Cấp 3
Kháng khuẩn  
Xuất xứ Hàn Quốc

0965 067 899