RÈM CẦU VỒNG MÀNH CẦU VỒNG NATASHA-NTS (EVR)

SPECIFICATIONS
Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.33 mm
Weight 152 g/sqm
Repeat Solid 7.5 cm
                                                                     Sheer 5 cm 
Dimout Grade 4
Antibacterial
Origin Korea
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.33 mm
Trọng lượng 152 g/m2
Độ lặp Vải 7.5 cm
                                                                     Sheer 5 cm 
Cản sáng Cấp 4
Kháng khuẩn
Xuất xứ Hàn Quốc

0965 067 899