RÈM CẦU VỒNG MÀNH CẦU VỒNG ECHO-ECH (EVR)

SPECIFICATIONS
Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 1.22 mm
Weight 168 g/sqm
Repeat Solid 14 cm
                                                                     Sheer 10 cm
Dimout Grade 4
Antibacterial
Origin Korea
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 1.22 mm
Trọng lượng 168 g/m2
Độ lặp Vải 14 cm
                                                                     Sheer 10 cm
Cản sáng Cấp 4
Kháng khuẩn
Xuất xứ Hàn Quốc

0965 067 899