RÈM CẦU VỒNG AQUA-AQ

SPECIFICATIONS

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.31 mm ±5%
Weight 103 g/sqm ±5%
Repeat Solid 75 mm
  Sheer 50 mm
Antibacterial  
Origin Korea

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.31 mm ±5%
Trọng lượng 103 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 75 mm
  Sheer 50 mm
Kháng khuẩn  
Xuất xứ Hàn Quốc

0965 067 899