RÈM CẦU VỒNG WOODLOCK-WL

SPECIFICATIONS
Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.55 mm ±5%
Weight 145 g/sqm ±5%
Repeat Solid 75 mm
                                                                     Sheer 50 mm
Origin Korea
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thành phần Polyester 100%
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.55 mm ±5%
Trọng lượng 145 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 75 mm
                                                                     Sheer 50 mm
Xuất xứ Hàn Quốc

0965 067 899