RÈM CẦU VỒNG VENICE-IC

SPECIFICATIONS
Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.46 mm ±5%
Weight 105 g/sqm ±5%
Repeat Solid 75 mm
                                                                     Sheer 50 mm
Origin Korea
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày  0.46 mm ±5%
Trọng lượng 105 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 75 mm
                                                                     Sheer 50 mm
Xuất xứ Hàn Quốc

0965 067 899