RÈM CẦU VỒNG SUNSCREEN-SC

SPECIFICATIONS
3N SERIES 1N SERIES
Composition Polyester 100% Polyester 100%
 PVC 72% PVC 72%
Width 250cm-300cm 250cm-300cm
Thickness 0.57 mm ±5% 0.62 mm±5%
Weight 457 g/sqm ±5% 457 g/sqm ±5%
Openess                                                      3% 1%
Fire -retardant   NFPA 701 NFPA 701
Energy saving
Origin                                                             Korea
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
3N SERIES 1N SERIES
Thành phần Polyester 100% Polyester 100%
PVC 72% PVC 72%
Khổ rộng 250cm-300cm 250cm-300cm
Độ dày 0.57 mm ±5% 0.62 mm±5%
Trọng lượng 457 g/sqm ±5% 457 g/sqm ±5%
Độ mở                                                       3% 1%
Tiết kiệm chống cháy NFPA 701  NFPA 701 NFPA 701
Tiết kiệm năng lượng
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

0965 067 899