RÈM CẦU VỒNG SUNSCREEN-CA

SPECIFICATIONS
Composition Polyester 100%
Green PVC 61.4%
Width 250cm
Thickness 0.5 mm ±5%
Weight 323 g/sqm ±5%
Openess                                               3%
Fire-retardant                                                 NFPA 701
Energy saving
Origin                                                              Korea
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thành phần 38.6% Polyester
61.4% Green PVC                                                                                                            
Khổ rộng 250 cm
Độ dày 0.5 mm ±5%
Trọng lượng 323 g/m2 ±5%
Độ mở                                                           3%
Tiêu chuẩn chống cháy                                NFPA 701
Tiết kiệm năng lượng
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

0965 067 899