RÈM CẦU VỒNG SUNSCREEN-CA

SPECIFICATIONS
Composition Polyester 100%

Green PVC 61.4%

Width 250cm
Thickness 0.5 mm ±5%
Weight 323 g/sqm ±5%
Openess                                                         3%
Fire-retardant                                                NFPA 701 
Energy saving  
Origin                                                             Korea 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thành phần 38.6% Polyester

61.4% Green PVC                                                                     

Khổ rộng 250 cm
Độ dày 0.5 mm ±5%
Trọng lượng 323 g/m2 ±5%
Độ mở                                                          3% 
Tiêu chuẩn chống cháy                                 NFPA 701
Tiết kiệm năng lượng  
Cản sáng  
Xuất xứ Hàn Quốc

0965 067 899