RÈM CẦU VỒNG SUNNIVA-SV

SPECIFICATIONS
Composition 100% Polyester
Width 280 cm
Thickness 0.35 mm ±5%
Weight 143 g/sqm ±5%
Repeat Solid 85 mm
Sheer 55 mm
Origin Korea
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thành phần  Polyester 100%
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.35 mm ±5%
Trọng lượng 143 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 85 mm
Sheer 55 mm
Xuất xứ Hàn Quốc

0965 067 899