RÈM CẦU VỒNG STELA-ST

SPECIFICATIONS

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.63 mm ±5%
Weight 200 g/sqm ±5%
Repeat Solid 177 mm
  Sheer 80 mm
Dimout  
Origin Korea

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.63 mm ±5%
Trọng lượng 200 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 177 mm
                                                                   Sheer 80 mm
Cản sáng  
Xuất xứ Hàn Quốc

0965 067 899