RÈM CẦU VỒNG MÀNH CẦU VỒNG WILD NATURAL-WRN (EVR)

SPECIFICATIONS
Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.48 mm
Weight 144 g/sqm
Repeat Solid 10 cm
Sheer 7 cm
Dimout Grade 4
Antibacterial
Origin Korea
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.48 mm
Trọng lượng 144 g/m2
Độ lặp Vải 10 cm
Sheer 7 cm
Cản sáng Cấp 4
Kháng khuẩn
Xuất xứ Hàn Quốc

0965 067 899