RÈM CẦU VỒNG MÀNH CẦU VỒNG JORDY-JDY (EVR)

SPECIFICATIONS
Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.98 mm
Weight 205 g/sqm
Repeat Solid 8 cm
                                                                     Sheer 6 cm
Dimout Grade 4
Antibacterial
Origin Korea
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.98 mm
Trọng lượng 205 g/m2
Độ lặp Vải 8 cm
                                                                     Sheer 6 cm
Cản sáng Cấp 4
Kháng khuẩn
Xuất xứ Hàn Quốc

0965 067 899