RÈM CẦU VỒNG MÀNH CẦU VÔNG IRENE-IRN (EVR)

SPECIFICATIONS
Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 1.55 mm
Weight 194 g/sqm
Repeat Solid 12 cm

Sheer 7.5 cm

Dimout Grade 4
Antibacterial
Origin Korea
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 1.55 mm
Trọng lượng 194 g/m2
Độ lặp Vải 12 cm

Sheer 7.5 cm

Cản sáng Cấp 4
Kháng khuẩn
Xuất xứ Hàn Quốc

0965 067 899