RÈM CẦU VỒNG MÀNH CẦU VỒNG CẢN SÁNG NOVA-NVA (EVR)

SPECIFICATIONS
Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.66 mm
Weight 180 g/sqm
Repeat Solid 7.5 cm
                                                                      Sheer 5 cm
Dimout Grade 4
Antibacterial
Origin Korea
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.66 mm
Trọng lượng 180 g/m2
Độ lặp Vải 7.5 cm
                                                                      Sheer 5 cm
Cản sáng Cấp 4
Kháng khuẩn
Xuất xứ Hàn Quốc

0965 067 899