RÈM CẦU VỒNG MÀNH CẦU VỒNG CẢN SÁNG LEO (EVR)

SPECIFICATIONS
Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.43 mm
Weight 155 g/sqm
Repeat Solid 10 cm

Sheer 7 cm

Dimout Grade 4
Antibacterial
Origin Korea
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.43 mm
Trọng lượng 155 g/m2
Độ lặp Vải 10 cm

Sheer 7 cm

Cản sáng Cấp 4
Kháng khuẩn
Xuất xứ Hàn Quốc

0965 067 899