RÈM CẦU VỒNG MÀNH CẦU VỒNG CẢN SÁNG CAIRO-CIR (EVR)

SPECIFICATIONS
Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.63mm
Weight 232 g/sqm
Repeat Solid 12 cm
Sheer 8 cm
Dimout Grade 4
Antibacterial
Origin Korea
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.63 mm
Trọng lượng 232g/m2
Độ lặp Vải 12 cm
Sheer 8 cm
Cản sáng Cấp 4
Kháng khuẩn
Xuất xứ Hàn Quốc

0965 067 899