RÈM CẦU VỒNG MÀNH CẦU VỒNG BASIC-BSC (EVR)

SPECIFICATIONS
Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.28 mm
Weight 113 g/sqm
Repeat Solid 7.5 cm
Sheer 5 cm
Dimout Grade 3
Antibacterial
Origin Korea
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.28 mm
Trọng lượng 113 g/m2
Độ lặp Vải 7.5 cm
Sheer 5 cm
Cản sáng Cấp 3
Kháng khuẩn
Xuất xứ Hàn Quốc

0965 067 899