RÈM CẦU VỒNG LAVENDER-LV

SPECIFICATIONS
Composition Polyester 100%
Width 275 cm
Thickness 0.25-0.53 mm ±5%
Weight 113 g/sqm ±5%
Repeat Solid 200 mm
                                                                     Sheer 130 mm
Origin Korea
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 275 cm
Độ dày 0.25-0.53 mm ±5%
Trọng lượng 113 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 200 mm
                                                                     Sheer 130 mm
Xuất xứ Hàn Quốc

0965 067 899