RÈM CẦU VỒNG EXCEL-FR

SPECIFICATIONS
Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.28 mm ±5%
Weight 290 g/sqm ±5%
Openess                                                         99.1 %
Fire-retardant                                                NFPA 701
Energy saving  
Origin                                                            Korea 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thành phần 100 % Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.28 mm ±5%
Trọng lượng 290 g/m2 ±5%
Độ mở                                                           99.1 %
Tiêu chuẩn chống cháy                                 NFPA 701
Tiết kiệm năng lượng  
Cản sáng  
Xuất xứ Hàn Quốc

0965 067 899