RÈM CẦU VỒNG BALI-BL

SPECIFICATIONS

Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.46 mm ±5%
Weight 173 g/sqm ±5%
Repeat Solid 120 mm
                                                                     Sheer 80 mm
Dimout
Origin Korea

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.46 mm ±5%
Trọng lượng 173 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 120 mm
                                                                     Sheer 80 mm
Cản sáng
Xuất xứ Hàn Quốc

0965 067 899