RÈM CẦU VỒNG ARENA-AN

SPECIFICATIONS

Composition 100% Polyester
Width 280 cm
Thickness 0.45 mm ±5%
Weight 231 g/sqm ±5%
Repeat Solid 120 mm
                                                                     Sheer 80 mm
Dimout  
Origin Korea

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thành phần Polyester 100%
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.45 mm ±5%
Trọng lượng 231 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 120 mm
                                                                      Sheer 80 mm
Cản sáng  
Xuất xứ Hàn Quốc

0965 067 899