RÈM CẦU VỒNG ALICE-AE

SPECIFICATIONS
Composition Polyester 100%
Width 280 cm
Thickness 0.3 mm ±5%
Weight 115 g/sqm ±5%
Repeat Solid 100 mm
 Sheer 70 mm
Origin Korea
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thành phần 100% Polyester
Khổ rộng 280 cm
Độ dày 0.3 mm ±5%
Trọng lượng 115 g/m2 ±5%
Độ lặp Vải 100 mm
Sheer 70 mm
Xuất xứ Hàn Quốc

0965 067 899